Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thông báo mời chào giá

Chủ Nhật, 27/06/2021, 22:08 [GMT+7]

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ


V/v: Sửa chữa, thay thế máy tính làm thủ tục tại Cảng HKQT Cam Ranh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP/ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Sửa chữa, thay thế máy tính làm thủ tục tại Cảng HKQT Cam Ranh”.


Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:


1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:


Vui lòng truy cập đường dẫn sau:


https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thongbao-moi-chao-gia-v-v-sua-chua-thay-the-may-tinh-lam-thu-tuc-tai-canghkqt-cam-ranh


2. Thời gian, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:


- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: 15 giờ 00, ngày 01 tháng 07 năm 2021


- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.


- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:


* Phòng văn thư – Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh


* Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.


- Email: vpchkcxr@gmail.com


3. Thông tin liên hệ:


- Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.


- Phòng Kỹ thuật Hạ tầng.


- Tel: 0778.617.008


- Người liên hệ: Ông Nguyễn Anh Quang


4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:


- Có tối thiểu 01 hợp đồng tương tự cung cấp thiết bị máy tính với tổng giá giá trị ≥ 360 triệu đồng.


- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.


- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

.

các thông tin tiện ích