09:01, 16/01/2022

Tin buồn của gia đình đồng chí Nguyễn Văn Bé

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường Phước Hải và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

 

TIN BUỒN


Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường Phước Hải và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:


Đồng chí NGUYỄN VĂN BÉ - đảng viên Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.


Năm sinh: 1930.


Quê quán: xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


Tham gia cách mạng: tháng 8-1945.


Ngày vào Đảng: ngày 23-5-1950.


Trú tại: 79/2 đường Đồng Nai, phường Phước Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


* Quá trình tham gia hoạt động cách mạng, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước khen tặng:


- Huân chương Chiến thắng hạng Ba.


- Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba.


- Huy chương Giải phóng hạng Nhất.


- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.


Và nhiều giấy khen, bằng khen.


Đồng chí NGUYỄN VĂN BÉ đã từ trần vào hồi: 13 giờ 9 phút ngày 15-1-2022.


Hưởng thọ: 92 tuổi.


Linh cữu đồng chí được quàn tại: 79/2 Đồng Nai, phường Phước Hải, TP. Nha Trang.


Lễ nhập quan lúc: 19 giờ 00 phút, ngày 15-1-2022.


Lễ viếng bắt đầu lúc: 20 giờ 00 phút ngày 15-1-2022.


Lễ truy điệu lúc: 14 giờ 30 phút, ngày 17-1-2022


Lễ di quan lúc: 15 giờ 00 phút, ngày 17-1-2022


Hỏa táng tại Nghĩa trang phía Bắc TP. Nha Trang.


BAN TỔ CHỨC LỄ TANG