Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land thông báo

Chủ Nhật, 17/10/2021, 22:10 [GMT+7]

Thông báo


Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land đã được UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận, cho phép nhận chuyển nhượng toàn bộ Dự án đầu tư xây dựng nhà ở ao tầng kết hợp thương mại dịch vụ theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 1217/QĐ-UBND ngày 10/05/2021 và Quyết định điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 3023/QĐ-UBND ngày 24/09/2021.


1. Dự án chuyển nhượng: Đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ


2. Vị trí: Lô đất HH-A, Khu đô thị biển An Viên, phường Vĩnh Nguyên và phường Vĩnh Trường, tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


3. Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Long Việt


4. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land


Nay, Công ty chúng tôi trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân và đơn vị liên quan được biết.


Trân trọng

.

các thông tin tiện ích