Thông báo chuyển đổi hình thức chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng

Thứ Tư, 30/06/2021, 22:27 [GMT+7]

Thông báo V/v chuyển đổi hình thức chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công với cách mạng hằng tháng thông qua hệ thống Bưu điện.


Căn cứ công văn số 5692/UBND-KGVX ngày 28/06/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc Phương án chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;


Từ kỳ chi trả tháng 07/2021, Bưu điện tỉnh Khánh Hòa và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa phối hợp chuyển đổi hình thức chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện, thực hiện chi trả thí điểm tại 68 xã/phường/thị trấn trên toàn tỉnh. Cụ thể theo các nội dung như sau:


1. Đối tượng chi trả:


- Các đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân của người có công theo Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi Người có công với cách mạng; Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng;


- Các đối tượng hưởng chế độ chính sách ưu đãi khác do Ngành Lao động – TB&XH đang trực tiếp chi trả theo quy định của Pháp luật. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu triển khai, chỉ thực hiện chi trả cho đối tượng trợ cấp hàng tháng.


2. Địa bàn chi trả:


- Địa bàn Nha Trang: Phường Vĩnh Hải, phường Vĩnh Trường, xã Vĩnh Ngọc, xã Vĩnh Lương, phường Vĩnh Thọ, phường Xương Huân, phường Vạn Thắng, phường Phước Tân, phường Phước Tiến, phường Tân Lập, phường Phước Hòa, xã Vĩnh Thạnh, xã Phước Đồng.


- Địa bàn Cam Ranh: Phường Cam Phú, phường Cam Lợi, phường Cam Lộc, phường Ba Ngòi, xã Cam Phước Đông, xã Cam Bình, xã Cam Thịnh Tây.


- Địa bàn Ninh Hòa: Phường Ninh Hiệp, phường Ninh Giang, xã Ninh An, xã Ninh Sơn, phường Ninh Diêm, phường Ninh Hải, xã Ninh Phước, xã Ninh Vân, xã Ninh Ích, xã Ninh Tân, xã Ninh Quang, xã Ninh Xuân, xã Ninh Tây, xã Ninh Thượng.


- Địa bàn Vạn Ninh: Thị trấn Vạn Giã, xã Vạn Long, xã Vạn Phước, xã Vạn Khánh, xã Vạn Thọ, xã Đại Lãnh, xã Vạn Thạnh.


- Địa bàn Cam Lâm: Xã Suối Tân, xã Sơn Tân, xã Cam Hòa, xã Cam Hải Đông, xã Cam An Nam, xã Cam Thành Bắc, xã Cam Phước Tây.


- Địa bàn Diên Khánh: Xã Diên Phú, xã Diên Sơn, xã Diên Phước, xã Diên Thạnh, xã Suối Hiệp, xã Bình Lộc, xã Suối Tiên, xã Diên Đồng, xã Diên Lâm.


- Địa bàn Khánh Vĩnh: Xã Khánh Nam, xã Khánh Đông, xã Khánh Phú, xã Giang Ly, xã Khánh Bình, xã Khánh Thượng, xã Sông Cầu.


- Địa bàn Khánh Sơn: Xã Ba Cụm Nam, xã Sơn Lâm, xã Sơn Hiệp, thị trấn Tô Hạp.


3. Thời gian và địa điểm trong kỳ chi trả tháng 07/2021:


- Ngày chi trả chính: Địa bàn Nha Trang chi trả ngày 07/07/2021, các địa bàn còn lại chi trả ngày 05/07/2021. Địa điểm chi trả tại Hội trường của UBND xã, phường, thị trấn (như trước đây).


- Ngày chi trả vét: Sau ngày chi trả chính sẽ tổ chức chi trả vét tại các điểm Bưu cục, Bưu điện văn hóa xã tại địa bàn trong 2 ngày tiếp theo.


Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0258.3829678


Bưu điện tỉnh Khánh Hòa trân trọng thông báo.

.

các thông tin tiện ích