Thông báo về việc Hủy đăng ký công ty đại chúng

Thứ Năm, 02/07/2020, 10:07 [GMT+7]

Thông báo về việc Hủy đăng ký công ty đại chúng


Căn cứ nội dung công văn số 4143/UBCK-GSĐC ngày 26/06/2020 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước về việc hủy đăng ký công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang, Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang trân trọng thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang như sau:


- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG


- Mã chứng khoán: CNH


- Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, Đường Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


- Điện thoại: 0258 - 3590183 Fax: 0258 - 3590017.


Trân trọng thông báo.

.

các thông tin tiện ích