Thông báo về việc kế hoạch đấu nối tuyến ống Dn300

Thứ Năm, 12/12/2019, 21:50 [GMT+7]

Thông báo Về việc kế hoạch đấu nối tuyến ống Dn300


Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa sẽ tiến hành đấu nối tuyến ống Dn300 từ bể chứa Vĩnh Lương vào tuyến ống cấp Dn300 nhằm đảm bảo việc cung cấp nước ổn định đến khu vực xã Vĩnh Lương, TP. Nha
Trang. Do đó, công ty thông báo việc tạm ngừng cung cấp nước như sau:


Thời gian: Từ 8 giờ - 17 giờ ngày 13/12/2019;


Địa điểm: Khu vực xã Vĩnh Lương;


Công ty kính mong Quý khách hàng thông cảm, chủ động tích trữ nước trong thời gian trên. Đồng thời, sau khi tiến hành đấu nối, nước sẽ có hiện tượng đục, kính đề nghị khách hàng xả nước trước khi sử dụng.


Xin trân trọng cảm ơn!

.

các thông tin tiện ích