11:01, 03/01/2023

Mất giấy tờ

Tôi tên là Huỳnh Minh Trung, trú Tổ 4, Phước Toàn Tây, phường Phước Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, có đánh rơi 03 Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (từ lần thứ 2), thuộc hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai số: PL23A1/HĐ ký ngày 02/12/2016 trên đường đi từ Văn phòng công chứng Hoàng Huệ Phạm Tuấn, địa chỉ 26 Hai Bà Trưng về Tổ 4, Phước Toàn Tây, phường Phước Hải, TP. Nha Trang vào ngày 16/12/2022.

 

Tôi tên là Huỳnh Minh Trung, trú Tổ 4, Phước Toàn Tây, phường Phước Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, có đánh rơi 03 Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (từ lần thứ 2), thuộc hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai số: PL23A1/HĐ ký ngày 02/12/2016 trên đường đi từ Văn phòng công chứng Hoàng Huệ Phạm Tuấn, địa chỉ 26 Hai Bà Trưng về Tổ 4, Phước Toàn Tây, phường Phước Hải, TP. Nha Trang vào ngày 16/12/2022. Vậy ai nhặt được xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ trên, số điện thoại 0906.497964. Tôi xin chân thành cảm ơn