12:07, 21/07/2021

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Kể từ ngày 24/06/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/14P, từ số 0000167 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây dựng HPC, mã số thuế: 4201610813,địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phú Trung, phường Cam Phú, thành  phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO

1. Kể từ ngày 24/06/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/14P, từ số 0000167 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây dựng HPC, mã số thuế: 4201610813,địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phú Trung, phường Cam Phú, thành  phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 25/06/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn AA/15P, từ số 0000509 đến số 0001000 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Pcb, mã số thuế: 4201564934, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Hương lộ 39, đội 4, thôn Bình Khánh, xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 28/06/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn PD/13P, từ số 0000459 đến số 0000500 của Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí và Xây dựng Phú Đạt, mã số thuế: 4201417792, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 17/90A Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 30/06/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HH/13P, từ số 0000040 đến số 0000500 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hoàng Hà, mã số thuế: 4201569273, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 17 đường B5 khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 02/07/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/17P, từ số 0000028 đến số 0000250 của Công ty TNHH Cơ Khí Hưng Phát Cam Ranh, mã số thuế: 4201738972, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Phú Lộc, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 02/07/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn ML/19P, từ số 0000189 đến số 0000500 của Công ty TNHH Giải trí Mạnh Linh, mã số thuế: 4201707607, địa chỉ trụ sở kinh doanh: NV 17-24 Khu đô thị Phước Long B, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 07/07/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/16P, từ số 0000282 đến số 0000500 của Công ty Cổ phần Công nghệ H2Soft, mã số thuế: 4201687453, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 38/1 đường Đồi 82, Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngoc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8. Kể từ ngày 07/07/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn NT/19E, từ số 0000019 đến số 0001000 của Công ty TNHH Dịch vụ Bất Động Sản Mozaland  Nha  Trang,  mã  số  thuế:  4201829796,  địa  chỉ  trụ  sở  kinh  doanh:  103  Hoàng  Hoa  Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


9. Kể từ ngày 12/07/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa  đơn  KT/18P,  từ  số  0000106  đến  số  0000250  của  Công  ty  TNHH  Xây  dựng  và  Cơ  điện Khang Trang, mã số thuế: 4201767194, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


10. Kể từ ngày 12/07/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn HA/18P, từ số 0000038 đến số 0000500 của Công ty TNHH Kiến trúc H&A, mã số thuế: 4201256986, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 93 Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


11. Kể từ ngày 17/06/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa  đơn  AA/20E,  từ  số  0000196  đến  số  0001500  và  loại  hóa  đơn  giá  trị  gia  tăng,  ký  hiệu  mẫu  01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/11P, từ số 0000683 đến số 0000700 của Công ty TNHH Đánh bắt và Chế Biến Thủy Sản Hoàng, mã số thuế: 4200688990, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô 74, Quốc lộ 1A, thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


12. Kể từ ngày 21/06/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TA/18P, từ số 0000051 đến số 0000052 của Công ty TNHH Tuấn Anh Nha Trang, mã số thuế: 4201728565, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Thủy Triều, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


13. Kể từ ngày 23/06/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AL/11P, từ số 0003462 đến số 0003500 của Công ty TNHH Tài Sang, mã số thuế: 4201161646,  địa  chỉ  trụ  sở  kinh  doanh:  Thôn  Quảng  Phúc,  xã  Cam  Thành  Nam,  thành  phố  Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


14. Kể từ ngày 30/06/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/003, ký hiệu hóa đơn HA/18P, từ số 0001515 đến số 0001522 và loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn PL/20E, từ số 0000127 đến số 0000135 của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nha Trang, mã số thuế: 4200237638, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 180 Thống Nhất, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


15. Kể từ ngày 30/06/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/14P, từ số 0000167 đến số 0000171 của Công ty TNHH Xây dựng HPC, mã số thuế: 4201610813, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phú Trung, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


16. Kể từ ngày 30/06/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn AA/15P, từ số 0000509 đến số 0001000 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Pcb, mã số thuế: 4201564934, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Hương lộ 39, đội 4, thôn Bình Khánh, xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


17. Kể từ ngày 09/07/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TK/20E, từ số 0000025 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thiết Kế và Xây Dựng 4D, mã số thuế: 4200667045, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 84 Quang Trung, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.