08:06, 13/06/2021

Cuc thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo


1.    Kể từ ngày 11/05/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn LP/17P, từ số 0000272 đến số 0000500 của Công ty TNHH San lấp tháo dỡ Công trình Lộc Phát, mã số thuế: 4201728004, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 229/106/40 Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1.    Kể từ ngày 11/05/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn LP/17P, từ số 0000272 đến số 0000500 của Công ty TNHH San lấp tháo dỡ Công trình Lộc Phát, mã số thuế: 4201728004, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 229/106/40 Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.     Kể từ ngày 11/05/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TN/19E, từ số 0000701 đến số 0001000 của Công ty TNHH Thiên Nhiên Việt Nam, mã số thuế: 4201598179, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 15C Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.    Kể từ ngày 11/05/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NT/15P, từ số 0000028 đến số 0000250 của Công ty TNHH Tư Vấn - Thương Mại - Dịch Vụ Địa Ốc Hoàng Quân Nha Trang, mã số thuế: 4201611366, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 46 Thoại Ngọc Hầu, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4.    Kể từ ngày 13/05/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn NA/20E, từ số 0000138 đến số 0000300 của Công ty Cổ phần Nguyên An, mã số thuế: 4200866629, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 85 Ngô Đức Kế, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5.    Kể từ ngày 14/05/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HT/14P, từ số 0000098 đến số 0000250 và loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn HT/19E, từ số 0000023 đến số 0000500 của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Hoàng Trường, mã số thuế: 4201618160, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 60 Nguyễn Thị Định, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6.    Kể từ ngày 17/05/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn KH/18E, từ số 0001573 đến số 0002000 của Công ty Cổ phần VLXD và Dịch Vụ Vận Chuyển Khánh Hà, mã số thuế: 4201657931, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 23B Lương Thế Vinh, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7.    Kể từ ngày 21/05/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn AA/20E, từ số 0000196 đến số 0001500 và loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/11P, từ số 0000683 đến số 0000700 của Công ty TNHH Đánh Bắt và Chế Biến Thủy Sản Hoàng, mã số thuế: 4200688990, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô 74, Quốc lộ 1A, thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8.    Kể từ ngày 24/05/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn BK/20E, từ số 0000453 đến số 0001500 của Công ty TNHH Bảo Khang, mã số thuế: 4201011425, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phú Lộc Đông 3, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


9.    Kể từ ngày 25/05/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn BM/20E, từ số 0000033 đến số 0002000 và loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn BM/18P, từ số 0001282 đến số 0002000 của Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Bình Minh Nha Trang, mã số thuế: 4201672418, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 11 Lê Lợi, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


10.    Kể từ ngày 31/05/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn DN/18P, từ số 0000134 đến số 0000250 của Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Đại Nguyên, mã số thuế: 4201568819, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố 2, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


11.    Kể từ ngày 31/05/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HD/16P, từ số 0000390 đến số 0000500 và loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn AA/20E, từ số 0000001 đến số 0000750 của Công ty TNHH DV & TM Thực phẩm Hiền Đức, mã số thuế: 4201684999, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 01 Mỹ Giang, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


12.    Kể từ ngày 31/05/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TD/17P, từ số 0000040 đến số 0000050 của  Công ty TNHH Cơ khí Biển Tiến Đạt, mã số thuế: 4201606856, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phước Sơn, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


13.    Kể từ ngày 31/05/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AK/14P, từ số 0000080 đến số 0000100 của Công ty TNHH Cơ khí Anh Khoa, mã số thuế: 4201591945, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố 15, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


14.    Kể từ ngày 01/06/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VP/18P, từ số 0000242 đến số 0000250 của Công ty TNHH Du lịch Anh Huy Vân Phong, mã số thuế: 4201807954, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 208 Lê Hồng Phong, tổ dân phố Ngân Hà, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


15.    Kể từ ngày 01/06/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VP/15P, từ số 0000485 đến số 0000750 của Công ty TNHH Đóng tàu Vân Phong, mã số thuế: 4201589897, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 402 Lê Hồng Phong, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


16.    Kể từ ngày 02/06/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn HD/19E, từ số 0000006 đến số 0001000 của Công ty TNHH Đầu tư - Sản xuất - Dịch vụ - Xây dựng Hoàng Đạt, mã số thuế: 4201871981, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Tân Thành, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


17.    Kể từ ngày 10/05/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TA/18P, từ số 0000048 đến số 0000050 của Công ty TNHH Tuấn Anh Nha Trang, mã số thuế: 4201728565, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Thủy Triều, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


18.    Kể từ ngày 10/05/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TK/20E, số 0000025 của Công ty TNHH Thiết Kế và Xây Dựng 4D, mã số thuế: 4200667045, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 01 Lạc Long Quân, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


19.    Kể từ ngày 11/05/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn KD/19E, từ số 0000146 đến số 0000175 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa, mã số thuế: 4200541959, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 248 Thống Nhất, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


20.    Kể từ ngày 13/05/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn NP/17P, từ số 0000027 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Ngọc Phát Cam Lâm, mã số thuế: 4201684597, địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Thôn Tân Phú, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


21.    Kể từ ngày 18/05/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn NT/20E, từ số 0000006 đến số 0001000 của Công ty TNHH Môi trường - Xây dựng Nha Trang Xanh, mã số thuế: 4201153518, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 214 đường 23/10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


22.    Kể từ ngày 20/05/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TN/17P, số 0000933 của Công Ty TNHH Thanh Niên Cam Ranh, mã số thuế: 4201446320, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Sân vận động Cam Ranh - Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Lợi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


23.    Kể từ ngày 21/05/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/003, ký hiệu hóa đơn HA/18P, từ số 0001508 đến số 0001514 và loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn PL/20E, từ số 0000114 đến số 0000126 của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nha Trang, mã số thuế: 4200237638, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 180 Thống Nhất, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


24.    Kể từ ngày 25/05/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AK/14P, từ số 0000115 đến số 0000500 của Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng An Khánh, mã số thuế: 4201623121, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 3/10 Nguyễn Lỗ Trạch, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


25.    Kể từ ngày 31/05/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn DK/19E, từ số 0000085 đến số 0000500 của Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại & Dịch Vụ Đăng Khoa, mã số thuế: 4201643618, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Phước Thượng, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.