10:10, 09/10/2021

Thông báo về việc điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt tháng 9 năm 2021

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa xin gửi lời chào trân trọng đến Quý khách hàng.
 

Kính gửi: Quý khách hàng
 
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa xin gửi lời chào trân trọng đến Quý khách hàng.
 
Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc hỗ trợ giá nước sạch sinh hoạt trong tháng 9 năm 2021 tại văn bản số 10096/UBND-KT ngày 08/10/2021, công ty xin thông báo đến Quý khách hàng nội dung điều chỉnh giá nước cụ thể như sau:
 
1. Chỉ áp dụng 02 mức giá sinh hoạt 1 và sinh hoạt 2, không áp giá sinh hoạt 3 và sinh hoạt 4 cho tất cả khách hàng sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt, bao gồm cả hộ kinh doanh cá thể. Sinh hoạt 1: Từ 01 đến 10m3 đầu tiên/hộ/tháng; Sinh hoạt 2: Trên 10m3/hộ/tháng; 
 
2. Số tiền chênh lệch (giữa số thu theo giá nước đã được điều chỉnh với số tiền đã thu trên hóa đơn tiền nước tháng 9), Công ty sẽ  trừ vào kỳ hóa đơn tháng 10/2021 (thực thu vào tháng 11/2021).
 
Công ty xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng!