04:09, 12/09/2021

Hiệu bánh Hóa Hưng - Hiệu bánh gia truyền từ năm 1936

Hiệu bánh gia truyền từ năm 1936

 

Hiệu bánh HÓA HƯNG
 
Hiệu bánh gia truyền từ năm 1936
 
Địa chỉ: 03 Lê Thành Phương, phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
 
Điện thoại: 0258. 7301936 – 0906688771 (Zalo)