10:09, 28/09/2015

Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Khánh Hòa thông báo

Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Khánh Hòa thông báo thời gian bệnh viện triển khai hoạt động.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Khánh Hòa thông báo thời gian bệnh viện triển khai hoạt động.


Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Khánh Hòa sẽ chính thức hoạt động từ ngày 01/10/2015 tại địa chỉ: Đường 23/10, thôn Phú Ân Nam 1, Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa (Cơ sở cũ của Bệnh viện Diên Khánh). Điện thoại: 058.3761737.


Bệnh viện có nhiệm vụ: tiếp nhận cấp cứu; khám chữa bệnh nội ngoại trú; thu đúng và điều trị các bệnh nhiễm trùng và bệnh truyền nhiễm vùng nhiệt đới…


Bệnh viện trân trọng thông báo tới các quý cơ quan, đơn vị và nhân dân được biết để liên hệ công tác và khám chữa bệnh theo địa chỉ trên.