Bố cáo giải thể Hợp tác xã Sản xuất Nước đá Nhân Lực

Thứ Hai, 23/05/2022, 22:02 [GMT+7]

BỐ CÁO GIẢI THỂ HỢP TÁC XÃ


Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã Sản xuất Nước đá Nhân Lực Địa chỉ: 331 đường 2/4, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Điện thoại: 0905757007


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 370107000032 do Phòng Tài chính - Kế hoạch TP. Nha Trang cấp ngày 13/8/2018.


Nay Hợp tác xã đang làm thủ tục giải thể.

.

các thông tin tiện ích