Hợp tác xã Nuôi gà Hùng Nguyện bố cáo giải thể

Thứ Hai, 10/05/2021, 22:07 [GMT+7]

Bố cáo giải thể hợp tác xã


Tên Hợp tác xã: Hợp tác xã Nuôi gà Hùng Nguyện


Địa chỉ: Thôn Phú Bình 1, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa


Điện thoại: 0857.756.972


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201807866 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 21/8/2018.


Nay Hợp tác xã đang làm thủ tục giải thể.

.

các thông tin tiện ích