Góc ảnh
10:11, 16/11/2022

Chung sức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua

Thời gian qua, UBMTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh không ngừng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện có hiệu quả công tác vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ phát động.

Thời gian qua, UBMTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa không ngừng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện có hiệu quả công tác vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ phát động. Các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư luôn phát huy trách nhiệm, thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động nhân dân đóng góp tiền, hiến đất làm đường, trường học, các công trình dân sinh, thực hiện tốt công tác từ thiện, an sinh xã hội, các mô hình tự quản... Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của Mặt trận các cấp trong thời gian qua.

 

<p style= &quot;text-align: justify; &quot;>Các vị lãnh đạo tỉnh ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022.</p>

Các vị lãnh đạo tỉnh ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022.

 

<p style= &quot;text-align: justify; &quot;>Bà Trần Thu Mai - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo thôn Thịnh Sơn, xã Cam Thịnh Tây, TP. Cam Ranh.</p>

Bà Trần Thu Mai - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo thôn Thịnh Sơn, xã Cam Thịnh Tây, TP. Cam Ranh.

 

<p style= &quot;text-align: justify; &quot;>Người lao động nghèo trên địa bàn TP. Nha Trang nhận suất ăn từ mô hình “Bếp ăn từ thiện” của Mặt trận phường Lộc Thọ.</p>

Người lao động nghèo trên địa bàn TP. Nha Trang nhận suất ăn từ mô hình “Bếp ăn từ thiện” của Mặt trận phường Lộc Thọ.

 

<p style= &quot;text-align: justify; &quot;>Mặt trận xã Diên Điền, huyện Diên Khánh phối hợp với các y, bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP. Hồ Chí Minh) khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân.</p>

Mặt trận xã Diên Điền, huyện Diên Khánh phối hợp với các y, bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP. Hồ Chí Minh) khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân.

 

C.VÂN