Lịch cắt điện sửa chữa theo kế hoạch khu vực Nha Trang ngày 7-8 đến ngày 13-8-2019

Thứ Tư, 07/08/2019, 15:22 [GMT+7]

Ngày

Khu vỰc cẮt ĐIỆn

ThỜi gian

Lý do cẮt điỆn

7-8

Cắt điện: T.61 (Nguyễn Biểu); T.211 (Mai Xuân Thưởng).

Từ 06h30 đến 11h30

Thi công lưới điện hạ áp và đấu nối TBA mới.

Cắt điện: Hạ áp T.25 (Cửu Long); T.32 (Lê Hồng Phong).

Từ 06h30 đến 14h00

Thi công lưới điện hạ áp.

8-8

Cắt điện: T.05E; Hạ áp lộ A T.05D (Trần Phú).

Từ 07h30 đến 14h00

Thay tủ điện, tăng cường cáp hạ áp TBA T.05E.

Cắt điện: Hạ áp T.05D (Trần Phú).

Từ 11h30 đến 14h00

Thi công lưới điện hạ áp.

9-8

Cắt điện: Hạ áp lộ B T.02C (Vĩnh Ngọc) và lộ A T.02D (Vĩnh Ngọc).

Từ 06h00 đến 10h00

Di dời đường dây hạ áp.

Cắt điện: T.40D (Đường Lê Hồng Phong); T.24C (Đường Lê Hồng Phong).

Từ 06h00 đến 10h00

Thi công lưới điện hạ áp và nâng công suất MBA. Đấu nối TBA mới.

12-8

Cắt điện: Hạ áp lộ A T.359A (Hòn Nghê).

Từ 06h30 đến 11h30

Thi công lưới điện hạ áp và đấu nối TBA mới.

Cắt điện: T.450 (Nước khoáng Ponaga); T.405 (Nước Đá Liên Phát); T.23B, T.22 (Phước Lộc, Phước Đồng);   T.455, T.455B (Nước khoáng Ponaga); T.453 (TT đào tạo lái xe cơ giới).

Từ 06h00 đến 12h00

Thay trụ trung áp tuyến 473-EBT từ VT12-4 ÷ VT12-8. TNĐK TBA T.23B.

13-8

Cắt điện: Hạ áp lộ B T.56 (Nam Hòn Khô).

Từ 06h30 đến 11h30

Thi công lưới điện hạ áp và đấu nối TBA mới.

Cắt điện: Hạ áp lộ B, C T.26 (Nhị Hà); T.62A (Lam Sơn).

Từ 06h00 đến 14h00

Thi công lưới điện hạ áp và nâng công suất MBA.

 

.

các thông tin tiện ích