Lịch cắt điện sửa chữa theo kế hoạch Khu vực Nha Trang ngày 17-5 đến 23-5-20177

Thứ Tư, 17/05/2017, 13:38 [GMT+7]

Ngày

Khu vỰc cẮt ĐIỆn

ThỜi gian

Lý do cẮt điỆn

17/5

Cắt điện: T.49 (Nguyễn Đình Chiểu).

Từ 14h00 đến 16h00.

-    Hoán đổi xà, sứ đỡ TBA.

-    Thay công tơ định kỳ.

Cắt điện: T.45( Nguyễn Đình Chiểu), T.54C (Ngọc Sơn).

Từ 07h00 đến 11h00.

(Mỗi trạm mất điện 02 giờ)

-    Thay công tơ định kỳ.

Cắt điện: T.24 (Củ Chi), T.44 (Tôn Thất Tùng).

Từ 08h00 đến 11h00.

(Mỗi trạm mất điện 02 giờ)

-    Thay công tơ định kỳ.

Cắt điện: T.93C (Vĩnh Hiệp).

Từ 06h30 đến 16h00.

-    Thi công ĐD hạ áp.

Cắt điện: T.05A (Trần Phú), T.217 (Cty TNHH Thành Đạt).

Từ 07h00 đến 11h30.

-    Thí nghiệm định kỳ.

-    Thay công tơ định kỳ.

-    Siết hộp chia dây.

Cắt điện: T.05D (Trần Phú), T.43C (Tuệ Tĩnh), T.285 (KS Vinacafe), T.110C (Không quân).

Từ 08h00 đến 16h00.

(Mỗi trạm mất điện 01 giờ)

-    Thí nghiệm định kỳ.

-    Thay công tơ định kỳ.

18/5/

Cắt điện: T.290 (Lương Hòa).

Từ 07h00 đến 09h00.

-    Thay công tơ định kỳ.

Cắt điện: T.97 (Hòn Thơm).

Từ 13h30 đến 15h00.

-    Thay công tơ định kỳ.

Cắt điện: T.37B (Ba Làng).

Từ 07h30 đến 10h30.

-    Thay công tơ định kỳ.

Cắt điện: T.42B (Ngọc Hiệp), T.50G (Vĩnh Thạnh).

Từ 07h00 đến 09h00.

(Mỗi trạm mất điện 01 giờ)

-    Thí nghiệm định kỳ.

Cắt điện: T.59A, T.59B, T.50H (Vĩnh Thạnh).

Từ 07h00 đến 10h30.

-    Thí nghiệm định kỳ TBA T.59A.

-    Thay MBA trạm T.59B.

Cắt điện: T.126 (Bơm Xuân Phong).

Từ 10h00 đến 11h00.

-    Thí nghiệm định kỳ.

Cắt điện: T.89 (Hải Đức).

Từ 13h30 đến 15h00.

-    Thí nghiệm định kỳ.

Cắt điện: T.405 (Vĩnh Điềm Trung).

Từ 15h00 đến 16h00.

-    Thí nghiệm định kỳ.

Cắt điện: T.05C (Trần Phú).

Từ 07h00 đến 10h30.

-    Siết hộp chia dây.


 

19/5/17

Cắt điện: T.87B (Đường Nguyễn Tri Phương) T.78C (khu vực Bình Tân - Đường Phùng Hưng), T.78A (Tập thể Điện Lực).

Từ 07h30 đến 11h00.

(Mỗi trạm mất điện 01 giờ)

-    Thí nghiệm định kỳ.

-    Thay công tơ định kỳ.

Cắt điện: T.78B (Tập thể Điện Lực), T.416 (khu Tái định cư Hòn Rớ 1).

Từ 13h30 đến 15h30.

-    Thí nghiệm định kỳ.

-    Thay công tơ định kỳ.


 

20/5

Cắt điện: T.269 (Cát Lợi 1); T.272 (Cát Lợi 2), T.430 (Cty TNHH Review), T.188 (Cty CPDL sinh thái Long Phú).

Từ 07h00 đến 11h00

-    Thi công ĐD trung áp.

22/5

Cắt điện: T.43A (Trần Quang Khải), T.43B (NTT Thuật), T.72A (Trần Quang Khải).

Từ 08h00 đến 11h00

(Mỗi trạm mất điện 01 giờ)

-    Thí nghiệm định kỳ.

Cắt điện: T.20B (Trần Nhuật Duật)

Từ 07h00 đến 11h30

-    Siết hộp chia dây.

Cắt điện: T.43D (Trần Quang Khải)

Từ 14h00 đến 15h00

-    Thí nghiệm định kỳ.

Cắt điện: T.255B (Cty TNHH Anh Nguyễn).

Từ 13h30 đến 16h00

-    Thay MBA.

Cắt điện: T.73B (Đường Phước Long), T.109 (Trường Cao đẳng Nghề).

Từ 08h00 đến 12h00

(Mỗi trạm mất điện 02 giờ)

-    Thay MBA.

23/5

Cắt điện: T.71 (Bến du thuyền). T.06 (Song thủy). T.01B (Cù lao). T.05 (Vĩnh Phước).

Từ 08h00 đến 11h00

(Mỗi trạm mất điện 01 giờ)

-    Thay công tơ định kỳ.

Cắt điện: T.07 (Song thủy), T.267 (Chợ Vĩnh Hải).                                                                                            

Từ 14h00 đến 15h30

-    Thay công tơ định kỳ.

Cắt điện: T.21B (Trần Nhuật Duật).

Từ 07h00 đến 11h30

-    Siết hộp chia dây.

Cắt điện: T.17B (NTM Khai).

Từ 07h30 đến 10h00

-    Thay công tơ định kỳ.

Cắt điện: T.17C (NTT Thuật).

Từ 10h00 đến 11h00

-    Thay công tơ định kỳ.

Cắt điện: T.17D (Hùng Vương).

Từ 13h30 đến 15h00

-    Thay công tơ định kỳ.

Cắt điện: T.17E (Biệt Thự), T.29D (Hùng Vương).

Từ 15h00 đến 17h00

(Mỗi trạm mất điện 01 giờ)

-    Thay công tơ định kỳ.

Cắt điện: T.528 (KĐT Thái Hưng); T.46E (Vĩnh Hiệp)

Từ 06h00 đến 17h00

-    Thi công TBA.

Ghi chú: - Nếu công tác hoàn tất sớm, CTCP Điện lực Khánh Hòa sẽ đóng điện lại mà không báo trước.

.

các thông tin tiện ích