10:12, 09/12/2021

Quy định mới về mức vay vốn ưu đãi nhà ở xã hội

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa ban hành Thông tư 20/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 25/2015/TT-NHNN về hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa ban hành Thông tư 20/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 25/2015/TT-NHNN về hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội.


Theo đó, Thông tư 20 thay đổi mức cho vay đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình như sau: Mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay (quy định mới đã giới hạn mức vốn vay không quá 500 triệu đồng so với quy định hiện hành).


Bên cạnh đó, Thông tư 20  cũng thay đổi thời hạn cho vay đối với đối tượng vay vốn xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 100. Cụ thể, thời hạn cho vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên (quy định cũ là 15 năm).


Cũng theo Thông tư 20/2021/TT-NHNN sửa đổi quy định về việc lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở. Theo đó, lãi suất cho vay ưu đãi trong trường hợp này do NHNN xác định và công bố trong từng thời kỳ. (Trước đây, lãi suất này do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của NHNN).


Thông tư 20/2021/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 20-1-2022.


T.K