Lập và gửi biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế bằng phương thức điện tử

Thứ Năm, 25/11/2021, 21:53 [GMT+7]

Lập và gửi biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế bằng phương thức điện tử

Từ ngày 1-1-2022, cục thuế và các chi cục thuế trên toàn quốc sẽ thực hiện lập và gửi biên bản vi phạm hành chính điện tử đối với người nộp thuế (NNT) chậm nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế bằng phương thức điện tử đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 125 ngày 19-10-2020 của Chính phủ.


Cơ quan thuế sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính điện tử theo mẫu 01A/BB ban hành kèm theo Nghị định 125 của Chính phủ. Biên bản điện tử sẽ được ký số và gửi đến hệ thống Etax (hệ thống dịch vụ thuế điện tử). Hệ thống Etax gửi văn bản đã ký tới địa chỉ thư điện tử của NNT, NNT có thể tra cứu tại hệ thống Etax. Sau khi nhận thông báo qua email, NNT thực hiện đăng nhập ứng dụng Etax bằng tài khoản đã được cơ quan thuế cấp để thực hiện tra cứu các thông báo từ cơ quan thuế, tại chức năng “Tra cứu/Thông báo của cơ quan thuế”. NNT chọn loại thông báo cần tra cứu “Biên bản vi phạm hành chính về thuế”, nhập thông tin số thông báo, ngày thông báo để hiển thị kết quả tra cứu, NNT nhấn “Thông báo” để tải biên bản vi phạm hành chính thuế về máy trạm dưới dạng pdf.


Trường hợp NNT đang sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp T-VAN (tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế) như: BKAV, TAX24, Thái Sơn, VNPAY, Misa, Cybertax thì Tổng cục Thuế gửi thông báo thuế đến địa chỉ email mà NNT đã đăng với cơ quan thuế thông qua T-VAN; đồng thời NNT có thể truy cập ứng dụng Thuế điện tử theo đường dẫn tại địa chỉ: https://thuedientu.gdt.gov.vn để tra cứu và tải thông báo. NNT đang sử dụng dịch vụ các nhà cung cấp của TVAN còn lại thì thông báo sẽ được gửi đến địa chỉ thư điện tử của NNT.

K.H
 

.

các thông tin tiện ích