Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của tàu cá 67

Thứ Hai, 21/09/2020, 20:54 [GMT+7]

Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của tàu cá 67

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) chủ trì, phối hợp với các địa phương có biển và các sở, ngành liên quan tổ chức rà soát tình hình triển khai chính sách hỗ trợ tàu 67 theo chỉ đạo của Bộ NN-PTNT.


Theo báo cáo của Bộ NN-PTNT, sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Nghị định số 67 ngày 7-7-2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, số lượng tàu cá khai thác gần bờ đã giảm, tàu cá khai thác xa bờ tăng lên; điều kiện làm việc, sinh hoạt của thuyền viên được nâng cao; giảm tai nạn tàu cá, giúp ngư dân yên tâm sản xuất; nhiều mô hình liên kết sản xuất trên biển đã hình thành, phát triển, góp phần tích cực bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại như: Cơ sở hạ tầng nghề cá xuống cấp, quá tải, một số trường hợp chất lượng tàu cá vỏ thép chưa tốt; việc sử dụng, duy tu, bảo dưỡng tàu cá vỏ thép còn hạn chế; đội ngũ thuyền viên chưa đáp ứng yêu cầu; tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu ở mức cao.


Nhằm phát huy những kết quả đạt được, sớm khắc phục những tồn tại và đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, Bộ NN-PTNT đề nghị UBND các tỉnh ven biển thành lập các đoàn công tác liên ngành rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của tàu cá 67 theo từng nhóm nghề, loại vật liệu đóng tàu. Đồng thời, phối hợp với các ngân hàng phân loại các chủ tàu vay vốn gặp khó khăn không trả nợ được do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng; chủ tàu hoạt động không hiệu quả nhưng có khả năng đầu tư chuyển đổi nghề phù hợp; chủ tàu hoạt động hiệu quả thấp, nằm bờ; chủ tàu có khả năng trả nợ nhưng cố tình chây ì, không trả nợ để có giải pháp xử lý cụ thể đối với từng trường hợp.


Kết quả rà soát của các địa phương sẽ là căn cứ để sửa đổi, bổ sung Nghị định 67 trình Chính phủ. UBND tỉnh yêu cầu Sở NN-PTNT tổng hợp số liệu, báo cáo tỉnh, Bộ NN-PTNT trước ngày 30-9.


H.Đ

.

các thông tin tiện ích