Có 8 đề tài đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2022

Thứ Hai, 15/11/2021, 22:03 [GMT+7]

Có 8 đề tài đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2022

Hội đồng tư vấn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) vừa rà soát 12 nhiệm vụ KH-CN cấp cơ sở do các đơn vị, địa phương gửi về. Qua đó, Hội đồng đã chọn 8 đề tài đề xuất nhiệm vụ KH-CN cấp cơ sở năm 2022, trong đó có 5 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp, 3 thuộc lĩnh vực khoa học xã hội.


Cụ thể, về lĩnh vực khoa học nông nghiệp: “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất và chế biến sau thu hoạch ngô sinh khối phục vụ chăn nuôi bò thịt quy mô nông hộ tại Khánh Hòa” do Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện; “Ứng dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây mãng cầu Dai và mãng cầu Thái phù hợp với điều kiện ở huyện Cam Lâm” do Trạm Khuyến công nông lâm ngư huyện Cam Lâm thực hiện; “Điều tra, khảo sát đặc tính hình thái thực vật và đề xuất giải pháp nhân giống cam rừng bản địa trên địa bàn tỉnh” do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH-CN tỉnh chủ trì thực hiện; “Ứng dụng quy trình kỹ thuật và xây dựng mô hình ương nâng cấp cá mú lai phục vụ nhu cầu nuôi thương phẩm trên lồng bè tại TP. Nha Trang” do UBND TP. Nha Trang chủ trì thực hiện; “Tiếp nhận kỹ thuật và nhân rộng mô hình nuôi thương phẩm sá sùng trong ao đất tại huyện Vạn Ninh” do UBND huyện Vạn Ninh chủ trì thực hiện.


Về lĩnh vực khoa học xã hội: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh” do Công an tỉnh chủ trì thực hiện; “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa trong giai đoạn 2020 - 2025” do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì thực hiện; “Xây dựng hệ thống học liệu, phương pháp giảng dạy và đánh giá các môn lý luận chính trị phù hợp với mô hình giảng đường thông minh tại Trường Đại học Khánh Hòa” do Trường Đại học Khánh Hòa chủ trì thực hiện.


Sở KH-CN tiến hành rà soát, tổng hợp hồ sơ để trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH-CN cấp cơ sở năm 2022 hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp tỉnh theo quy định.


V.L

 

.

các thông tin tiện ích