12:09, 09/09/2021

Tạm dừng tổ chức Cuộc thi sáng tác ảnh và video clip đẹp về du lịch Nha Trang - Khánh Hòa

Sở Du lịch vừa thông báo tạm dừng tổ chức Cuộc thi sáng tác ảnh và video clip đẹp về du lịch Nha Trang - Khánh Hòa năm 2021.

Sở Du lịch vừa thông báo tạm dừng tổ chức Cuộc thi sáng tác ảnh và video clip đẹp về du lịch Nha Trang - Khánh Hòa năm 2021.


Cuộc thi được Sở Du lịch phát động từ ngày 15-5 và dự kiến công bố kết quả, trao giải trong tháng 10-2021. Tuy nhiên, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động của ngành Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa nói chung và cuộc thi nói riêng. Do đó, sở tạm dừng cuộc thi. Các tác phẩm dự thi đã gửi đến Sở Du lịch sẽ được bảo lưu để thực hiện việc chấm thi cùng với các tác phẩm khác khi cuộc thi được tổ chức trở lại.


X.T