09:12, 18/12/2020

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở lưu trú

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết, theo kế hoạch, từ ngày 16 đến 23-12, đoàn kiểm tra do Sở Du lịch chủ trì tiến hành kiểm tra khoảng 20 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú về các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã được ngành du lịch, y tế triển khai trong thời gian qua.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết, theo kế hoạch, từ ngày 16 đến 23-12, đoàn kiểm tra do Sở Du lịch chủ trì tiến hành kiểm tra khoảng 20 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú về các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã được ngành du lịch, y tế triển khai trong thời gian qua.


Cụ thể, đoàn sẽ kiểm tra việc triển khai sử dụng ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn”; đăng ký “Điểm đến đáp ứng các biện pháp an toàn”; thực hiện việc đăng ký, tự đánh giá an toàn Covid-19; thực hiện yêu cầu 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế); việc khai báo y tế cho khách du lịch; xây dựng phương án đảm bảo công tác phòng, chống dịch.


Qua kiểm tra, đoàn sẽ có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời đối với trường hợp không thực hiện các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch bệnh cho du khách và cán bộ, nhân viên.


X.T