Yêu cầu Công ty Cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang khẩn trương gửi hồ sơ công nhận khu vực biển

Thứ Sáu, 18/09/2020, 21:36 [GMT+7]

Yêu cầu Công ty Cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang khẩn trương gửi hồ sơ công nhận khu vực biển

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi Công ty Cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang về việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với đơn vị này. 
 
Theo đó, sở yêu cầu Công ty Cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang khẩn trương gửi hồ sơ công nhận khu vực biển về sở trước ngày 30-9. Hồ sơ gồm: Báo cáo tình hình khu vực biển tại Khu du lịch Đảo Hòn Tằm; bản đồ sử dụng khu vực biển. Quá thời gian quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có ý kiến về loại nghĩa vụ tài chính Công ty Cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang phải thực hiện đối với 21.000m2 diện tích mặt biển (theo Quyết định 1442 ngày 7-6-2010 của UBND tỉnh) để Cục Thuế tạm tính cho công ty nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

 

Ảnh minh họa. Internet
Ảnh minh họa. Internet
 
 
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 21-4-2010, UBND tỉnh có quyết định cho Công ty Cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang thuê bổ sung diện tích 24.000m2 đất và 21.000m2 mặt nước để thực hiện dự án Khu du lịch Đảo Hòn Tằm. Trên cơ sở bản đồ thể hiện đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm của tỉnh Khánh Hòa do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và công bố tại Quyết định số 1790 ngày 6-6-2018 thì khu vực thực hiện dự án Khu du lịch Đảo Hòn Tằm có phần diện tích mặt nước biển đã được thuê tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm trở ra phía biển có tổng diện tích khoảng 18.513m2.
 
Ngày 7-8, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang liên hệ làm việc với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để biên tập lại tờ bản đồ trích đo địa chính xác lập ngày 21-4-2010. Ngày 12-8, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản gửi Cục Thuế tỉnh đồng thời yêu cầu Công ty Cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang có báo cáo tình hình khu vực biển kèm theo tờ bản đồ trích đo địa chính đã biên tập lại gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xem xét ra quyết định công nhận khu vực biển theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 51 ngày 21-5-2014 của Chính phủ (quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển). Tuy nhiên, đến ngày 14-9, Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa nhận được hồ sơ trên.
 
V.KỲ  
.

các thông tin tiện ích