Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo"

Thứ Tư, 30/11/2022, 23:08 [GMT+7]

Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo"

Sáng 30-11, Hội đồng Tư vấn kinh tế - xã hội, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.


Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất một số giải pháp, như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; định kỳ tổ chức tôn vinh, khen thưởng ở cấp viện, trường, các đơn vị trực thuộc tỉnh và cấp tỉnh; tạo sự kết nối giữa các cơ sở khoa học và đào tạo nhân lực có trình độ cao với các doanh nghiệp để nâng cao khả năng hội nhập và cạnh tranh quốc tế; phát triển mạnh các đề tài nghiên cứu khoa học áp dụng vào thực tế cuộc sống. Bên cạnh đó, cần ban hành Thể lệ đánh giá, công nhận sáng kiến, ý tưởng mới và Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định sáng kiến, ý tưởng mới do Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì; cần hình thành giải thưởng “Người Việt đoàn kết sáng tạo” cấp tỉnh…


K.H

 

.

các thông tin tiện ích