Đoàn kiểm tra 437 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Khánh Sơn về công tác dân vận

Thứ Sáu, 24/06/2022, 21:46 [GMT+7]

Đoàn kiểm tra 437 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Khánh Sơn về công tác dân vận

Mới đây, Đoàn kiểm tra 437 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã làm việc với Huyện ủy Khánh Sơn về thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.


Thời gian qua, Huyện ủy Khánh Sơn đã tăng cường lãnh đạo giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân; đổi mới công tác dân vận của cơ quan nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của người dân, nhất là các chương trình, chính sách dân tộc như chương trình 135, chương trình kinh tế - xã hội miền núi, xây dựng nông thôn mới…


Lãnh đạo đoàn yêu cầu huyện Khánh Sơn sớm khắc phục một số hạn chế, tồn tại trong thực hiện Nghị quyết 25; quan tâm chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức tự vươn lên của người dân; nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền; phát huy vai trò của Mặt trận, đoàn thể và người có uy tín trong công tác dân vận…


ĐINH LUẬN

.

các thông tin tiện ích