Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa:

Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết về nâng cao chất lượng huấn luyện

Thứ Năm, 23/06/2022, 21:22 [GMT+7]

Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết về nâng cao chất lượng huấn luyện

Ngày 23-6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 75 của Đảng ủy Quân khu 5 và Nghị quyết 986 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo.


10 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả công tác huấn luyện. Trong đó, luôn bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện phù hợp với từng đối tượng và giáo trình mới, kết hợp huấn luyện chuyên ngành với huấn luyện theo phương án, tình huống chiến đấu. Trong huấn luyện binh chủng, các đơn vị thực hiện đúng chương trình, nội dung, thời gian huấn luyện cho các đối tượng, hàng năm quân số tham gia huấn luyện đạt 98,5% trở lên. Hàng năm, 100% đơn vị dân quân tự vệ, 90% cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ được huấn luyện theo phân cấp; huấn luyện chiến sĩ mới từng bước được đổi mới, nâng cao chất lượng…


Dịp này, Đảng ủy Quân sự tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020.


. Cùng ngày, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo.


Quán triệt tinh thần đổi mới công tác huấn luyện của Bộ Tư lệnh BĐBP, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Bộ Tư lệnh, Bộ Tham mưu, nhiều nghị quyết chuyên đề về công tác huấn luyện và xây dựng đơn vị sát với tình hình thực tế. Công tác huấn luyện được chuẩn bị chu đáo, kịp thời, đúng kế hoạch, đảm bảo nội dung, thời gian; đồng thời tích cực nghiên cứu, đổi mới hình thức, phương pháp, bám sát yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế địa bàn, đơn vị đóng quân. Nhờ đó, chất lượng huấn luyện từng bước được nâng lên. Từ năm 2013 đến nay, đơn vị 2 lần được Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu vững mạnh toàn diện.


. Sáng cùng ngày, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết số 623 ngày 29-10-2012 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.


THẾ  ANH - VĂN HUỆ

 

.

các thông tin tiện ích