Họp trực tuyến về công tác chuyển đổi số

Thứ Ba, 30/11/2021, 21:47 [GMT+7]

Họp trực tuyến về công tác chuyển đổi số

Chiều 30-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số bằng hình thức trực tuyến kết nối với điểm cầu ở các bộ, ngành, địa phương. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành dự họp.

 

Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa.

Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa.


Ngày 24-9, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc kiện toàn và đổi tên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử thành Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Chủ tịch ủy ban. Trong phiên họp, các đại biểu đã thông qua kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số trong năm 2022; thảo luận về công tác chuyển đổi số quốc gia; đề xuất kế hoạch chuyển đổi số năm 2022 và một số kiến nghị về chính sách…


Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Trong thời gian tới, tất cả các bộ, ngành, địa phương cần xây dựng kế hoạch hoạt động về chuyển đổi số đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm; xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách chuyển đổi số phải hướng về người dân, doanh nghiệp gắn với tăng cường truyền thông để tạo sự đồng thuận, hưởng ứng cùng tham gia thực hiện của người dân, doanh nghiệp với chính quyền công tác này…


Tại Khánh Hòa, công tác chuyển đổi số đã hoàn thành kết nối hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông; triển khai một số nền tảng số có tính chất cơ sở hạ tầng phục vụ chuyển đổi số tại địa phương. Hạ tầng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh tiếp tục được triển khai, nâng cấp theo lộ trình; có 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã triển khai sử dụng phần mềm E-Office, tỷ lệ văn bản đi - đến được chuyển trên môi trường mạng Internet toàn tỉnh đạt 98%; toàn tỉnh đã tích hợp và công khai 1.143 quy trình thực hiện đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia…


N.T

 

.

các thông tin tiện ích