Chào mừng Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tiếp tục xây dựng hội vững mạnh, chuyên nghiệp trong công tác nhân đạo

Thứ Hai, 18/10/2021, 00:08 [GMT+7]

Tiếp tục xây dựng hội vững mạnh, chuyên nghiệp trong công tác nhân đạo

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Khánh Hòa lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2021, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, toàn thể hội viên Hội CTĐ tỉnh đã ra sức thi đua, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đạt được nhiều kết quả trong hoạt động nhân đạo. Ông Lê Văn Hoa - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết:

 

Ông Lê Văn Hoa - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa
Ông Lê Văn Hoa - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa


- Điểm nổi bật của Hội CTĐ các cấp trong nhiệm kỳ qua là đã triển khai và thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực được quy định trong Luật Hoạt động CTĐ, đặc biệt là các hoạt động: Cứu trợ xã hội và trợ giúp nhân đạo; phòng ngừa, ứng phó thảm họa; vận động hiến máu tình nguyện; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng.


- Ông có thể cho biết cụ thể kết quả hoạt động của Hội CTĐ tỉnh và các cấp hội đạt được trong nhiệm kỳ qua?


- Nhiệm kỳ qua, Hội CTĐ các cấp đã được Trung ương Hội, lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp trong toàn tỉnh quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, kinh phí, nhân sự; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể; sự ủng hộ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, cán bộ, hội viên các cấp hội đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả tích cực.  
5 năm qua, tổng trị giá hoạt động xã hội đạt hơn 305,6 tỷ đồng; đã giúp đỡ, hỗ trợ 1.221.910 lượt người. Trong đó, công tác xã hội đạt hơn 178 tỷ đồng, hỗ trợ 422.878 lượt người; công tác phòng ngừa ứng phó thảm họa đạt 64,3 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 283.500 lượt người; công tác chăm sóc sức khỏe đạt gần 41 tỷ đồng, hỗ trợ gần 515.530 lượt người;  tiếp nhận 96.756 đơn vị máu hiến, đạt trị giá hơn 22,2 tỷ đồng. So với ngân sách Nhà nước cấp (gần 27,3 tỷ đồng), hiệu quả hoạt động của các cấp hội CTĐ trong tỉnh nhiệm kỳ qua gấp 11,2 lần, đạt 141,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra (216 tỷ đồng).


Đặc biệt, tháng 11-2017, cơn bão số 12 đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn toàn tỉnh. Trung ương Hội CTĐ Việt Nam đã kêu gọi và hỗ trợ Hội CTĐ tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả 4 dự án cứu trợ khẩn cấp và 2 dự án sinh kế với tổng trị giá hơn 38 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 130.000 hộ bị ảnh hưởng do bão. Năm 2019, Hội CTĐ tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Từ khi kiện toàn đến nay, Ban Chỉ đạo đã hỗ trợ hơn 1.200 địa chỉ nhân đạo, trong đó xây 207 căn nhà cho hộ nghèo, hộ chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, hội tham mưu thành lập Quỹ Trợ giúp nhân đạo Khánh Hòa theo Nghị định 93 (ban hành ngày 25-11-2019) của Chính phủ với nguồn vốn điều lệ ban đầu 2,5 tỷ đồng, sau khi thành lập đã tổ chức nhiều sự kiện vận động, phát triển quỹ. Đến nay, số dư quỹ đạt gần 10 tỷ đồng.


Từ đầu năm 2020, đặc biệt từ cuối tháng 6-2021 đến nay, khi dịch bệnh Covid-19 ở tỉnh diễn biến phức tạp, để chủ động hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch, được sự cho phép của UBND tỉnh, Hội CTĐ tỉnh đã thành lập Trung tâm Cứu trợ nhân đạo thuộc tỉnh hội. Từ khi thành lập đến nay, trung tâm đã phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể; vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế cho gần 22.860 lượt người với tổng trị giá hơn 8 tỷ đồng.


Kết quả trên thể hiện hình ảnh, vị thế, vai trò của Hội CTĐ trong công tác nhân đạo ngày càng được nâng cao.


- Bên cạnh những thuận lợi và thành quả đạt được, nhiệm kỳ qua, hoạt động của hội gặp khó khăn gì, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, thưa ông?


- Khó khăn trước hết là công tác tham mưu quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) ban hành ngày 8-6-2010 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội CTĐ Việt Nam”, Luật Hoạt động CTĐ, một số nghị quyết của Hội CTĐ Việt Nam chưa đi vào chiều sâu nên tổ chức hoạt động của hội còn một số bất cập, trong đó có chế độ chính sách đối với cán bộ cấp cơ sở. Cán bộ hội cơ sở phần lớn là kiêm nhiệm, năng lực chưa đồng đều; tổ chức hội ở các cơ quan, trường học phát triển chưa nhiều; một số tổ chức hội chưa thực sự nỗ lực, chủ động cao trong hoạt động. Cùng với đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến hoạt động của các đơn vị kinh tế, doanh nghiệp gặp khó khăn, kéo theo sự khó khăn cho các cấp hội trong công tác vận động…


- Để phát huy hơn nữa công tác nhân đạo của hội, nhiệm kỳ 2021 - 2026, hội đặt ra nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa ông?


- Nhiệm kỳ tới, hội sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được; bám sát Chiến lược phát triển Hội CTĐ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tiếp tục xây dựng Hội CTĐ tỉnh thực sự vững mạnh, chuyên nghiệp, ứng phó kịp thời, hiệu quả trong công tác nhân đạo. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, giáo dục lòng nhân ái, nâng cao nhận thức về vị thế, vai trò của Hội CTĐ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động làm nòng cốt trong tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động nhân đạo; tăng cường hợp tác với các tổ chức, cá nhân; tích cực củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức hội, tạo bước phát triển mới để xây dựng hội ngày càng phát triển sâu rộng, toàn diện; tích cực góp phần chăm lo thiết thực đời sống và sức khỏe nhân dân... nỗ lực đạt các chỉ tiêu đại hội đề ra.


- Xin cảm ơn ông!


Thảo Ly (Thực hiện)

 

____________________________________________________________________________________

 

Hướng tới những hoàn cảnh khó khăn


Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các cấp hội đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động nhân đạo, hỗ trợ cho hơn 1,2 triệu lượt người. Trong đó, các hoạt động thiết thực được thực hiện như: Xây nhà, khám, chữa bệnh, vận động hiến máu tình nguyện… Dưới đây là một số hoạt động của hội trong thời gian qua.
 

Ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư  Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động  “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”  trao nhà cho hộ nghèo ở huyện Vạn Ninh.

Ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” trao nhà cho hộ nghèo ở huyện Vạn Ninh.

 

 

Tập huấn cho người dân ở phường Ninh Hà (thị xã Ninh Hòa)  chằng chống nhà cửa khi có mưa bão.

Tập huấn cho người dân ở phường Ninh Hà (thị xã Ninh Hòa) chằng chống nhà cửa khi có mưa bão.

 

 

Hội  Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức  chợ nhân đạo  hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chợ nhân đạo hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.


 

Khám, chữa bệnh cho người dân.

Khám, chữa bệnh cho người dân.

 

C.Đan - H.Điểm

 

.

các thông tin tiện ích