10:10, 07/10/2020

Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa làm việc với thị xã Ninh Hòa về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Chiều 7-10, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa về kết quả triển khai các nhiệm vụ sau Đại hội Đảng bộ thị xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tình hình, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Chiều 7-10, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa về kết quả triển khai các nhiệm vụ sau Đại hội Đảng bộ thị xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tình hình, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

 

Theo báo cáo, sau đại hội, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan và các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về kết quả đại hội; đồng thời tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; nắm bắt tình hình nhân dân đối với đại hội đảng các cấp và ghi nhận các ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tổ chức bố trí, sắp xếp, phân công cấp ủy viên khóa mới sau đại hội theo phương án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt; xây dựng chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân kết luận tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Tấn Tuân kết luận tại buổi làm việc.

 

Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công, tổng nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh quản lý giao thị xã thực hiện năm 2020 hơn 191,6 tỷ đồng, trong đó có hơn 126 tỷ đồng được tỉnh giao kế hoạch vốn từ đầu năm và hơn 65 tỷ đồng tỉnh giao bổ sung từ tháng 6-2020. Tính đến ngày 30-9, nguồn tỉnh giao từ đầu năm giải ngân được 93,38%, nguồn bổ sung từ tháng 6 giải ngân được 43,49%. Đối với các dự án sử dụng từ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung phân cấp (135,8 tỷ đồng), đến ngày 30-9 đã giải ngân được hơn 61%.


Tại buổi làm việc, lãnh đạo thị xã đã nêu một số khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công hiện nay. Cụ thể, vẫn còn 3 dự án chưa lập được phương án bồi thường do chưa có bảng giá đất của tỉnh; công tác xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất vì nhiều lý do đến nay chưa thực hiện được, do đó chưa có nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020. Mục tiêu của thị xã Ninh Hòa là đến cuối năm sẽ giải ngân 100% vốn đầu tư công.


Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu Thị ủy Ninh Hòa khẩn trương triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tập trung toàn lực cho công tác phát triển đô thị nhằm tạo bộ mặt mới cho thị xã trong những năm tới; xây dựng nội bộ đoàn kết, cùng tỉnh xúc tiến và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, công trình trọng điểm về kinh tế, giao thông trên địa bàn; phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.


H.Đ