09:06, 29/06/2020

Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ XIX

Ngày 29-6, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy và đảng viên trong toàn Đảng bộ tham dự.

Ngày 29-6, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy và đảng viên trong toàn Đảng bộ tham dự.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội.

 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đạt kết quả tích cực. Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao. Đảng bộ đã triển khai nghiêm túc và có nhiều hoạt động thiết thực thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 4 năm liền (2015 - 2018), Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy được đánh giá trong sạch, vững mạnh, được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ kết nạp 5 đảng viên mới.


Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phấn đấu hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, 90% tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp từ 2 đến 3 đảng viên mới…


Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 vị. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX họp phiên thứ nhất bầu ông Tạ Hồng Quang - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.


N.D