09:04, 29/04/2020

Tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 29-4, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì giao ban quý I các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và triển khai nhiệm vụ quý II/2020. 

 

Ngày 29-4, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì giao ban quý I các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và triển khai nhiệm vụ quý II/2020. Cùng tham dự có ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu chỉ đạo.

Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu chỉ đạo.

 

Ông Nguyễn Khắc Định đánh giá, 4 tháng đầu năm, trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19 tác động đến mọi mặt kinh tế - xã hội, tình hình hạn hán ảnh hưởng đến sản suất, đời sống, cấp ủy huyện và 2 đảng ủy khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành khối lượng lớn công việc trên tất cả các mặt công tác; công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cơ bản đảm bảo tiến độ.


Nhận định trong thời gian tới tình hình còn tiếp tục khó khăn trong bối cảnh kinh tế suy giảm, ông Nguyễn Khắc Định yêu cầu các huyện, thị, thành ủy và 2 đảng ủy khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh, quốc phòng; quan tâm công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo chương trình công tác đã đề ra và theo sự chỉ đạo của cấp trên. Trọng tâm là lãnh đạo thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, phấn đấu tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhất; làm tốt công tác an sinh xã hội, tập trung thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19… Đồng thời, lãnh đạo chuẩn bị, tổ chức tốt đại hội đảng các cấp theo kế hoạch đề ra, trọng tâm là việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và công tác nhân sự, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư trước đại hội…

 
NAM DU