12:03, 03/03/2020

Vạn Ninh: Hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Thời gian qua, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) luôn đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 01, ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới (giai đoạn 2015 - 2020), qua đó đạt được nhiều kết quả quan trọng.

 

Thời gian qua, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) luôn đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 01, ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới (giai đoạn 2015 - 2020), qua đó đạt được nhiều kết quả quan trọng.


Triển khai đồng bộ, chặt chẽ


Vạn Ninh là huyện đồng bằng ven biển với đa số các xã và thị trấn thuộc khu vực biên giới biển nên việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Do vậy, UBND huyện đã quán triệt, triển khai Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan đến toàn thể cán bộ chủ chốt của các địa phương, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện. Đồng thời, UBND huyện ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan đơn vị và các xã, thị trấn thuộc khu vực biên giới biển. Trên cơ sở đó, xác định tốt nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện và đề ra các chủ trương, biện pháp đúng đắn, nhằm huy động mọi lực lượng tích cực hưởng ứng tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

 

Lực lượng biên phòng tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên phòng của huyện.

Lực lượng biên phòng tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên phòng của huyện.


Cùng với đó, huyện luôn chú trọng trong công tác chỉ đạo các xã, phường khu vực biên giới biển phối hợp với các đơn vị biên phòng vận động các tập thể, hộ gia đình và các cá nhân tham gia các tổ tàu thuyền an toàn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên biển. Từ đó, trách nhiệm của quần chúng nhân dân đối với công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia được nâng lên, góp phần chủ động đề phòng, đấu tranh ngăn chặn và xử lý có hiệu quả mọi vấn đề xảy ra trên khu vực biên giới và địa bàn biên phòng.

Củng cố thế trận biên phòng vững mạnh


Thời gian qua, các đồn biên phòng trên địa bàn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền vận động các tập thể và cá nhân tự nguyện ký cam kết tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đặc biệt, trong hoạt động tuyên truyền luôn kết hợp chặt chẽ với việc giúp đỡ, hướng dẫn nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao tinh thần cảnh giác với các thủ đoạn tuyên truyền kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, lôi kéo, dụ dỗ quần chúng vào các hoạt động trái pháp luật. 5 năm qua, các địa phương, cơ quan ban, ngành, đoàn thể của huyện đã tổ chức hơn 1.600 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 12.500 lượt người.


Đặc biệt, để công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia ngày càng đi vào chiều sâu và có tính tự giác cao, UBND huyện đã thành lập 6 tổ tàu thuyền an toàn tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia với 37 phương tiện; 18 tổ tự quản an ninh trật tự ở khu vực biên giới biển với 160 thành viên; 1 tổ tự quản bến bãi với 14 thành viên tham gia. Các tổ đã thực sự là “tai, mắt” của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Bộ đội Biên phòng trong công tác nắm tình hình trên khu vực biên giới biển…, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo.


Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo phòng, chống tội phạm, xâm hại an ninh, trật tự khu vực biên giới biển của các lực lượng thường xuyên được tăng cường và đạt hiệu quả cao. 5 năm qua, các lực lượng đã phối hợp tiến hành 1.287 đợt tuần tra, kiểm soát; phát hiện, bắt giữ 6 vụ án ma túy với 10 đối tượng, thu giữ hơn 52,3g heroin, hơn 45,2g Methamphetamine, 3 xe mô tô, 6 điện thoại di động và hơn 24 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính hơn 125 triệu đồng đối với 58 trường hợp. Qua đó, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, củng cố thế trận quốc phòng, an ninh, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.


Ông Trần Kim Bảo - Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh cho biết: “Thời gian qua, việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ đã được thực hiện nghiêm túc tại địa phương, phát huy hiệu quả tốt. Điều đó góp phần xây dựng, củng cố nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo trên địa bàn huyện”.


THẾ ANH