Thảo luận nhóm về xây dựng khu dân cư điện tử

Thứ Bảy, 09/11/2019, 11:43 [GMT+7]

Thảo luận nhóm về xây dựng khu dân cư điện tử

Chiều 8-11, ông Nguyễn Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì buổi thảo luận nhóm dự thảo báo cáo tư vấn Đề án thí điểm xây dựng mô hình khu dân cư điện tử (KDCĐT).


Đề án được UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Nội vụ chủ trì xây dựng từ ý tưởng mô hình KDCĐT tại vòng chung khảo cuộc thi Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ lần thứ 3 – năm 2017. Sở Nội vụ đã phối hợp điều tra xã hội học 1.640 hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, 260 cán bộ, công chức cấp xã và thôn, tổ dân phố của 14 xã, phường ở Nha Trang nhằm đánh giá hiện trạng tiếp cận công nghệ thông tin và các loại hình dịch vụ trực tuyến.


Tại hội nghị, các đại biểu đã đề nghị đơn vị tư vấn quan tâm hơn đến các điều kiện cần thiết ở các khu dân cư chọn xây dựng KDCĐT, làm rõ thêm cơ sở thực tiễn, khảo sát thêm ở các vùng sâu, vùng xa... Ông Nguyễn Trọng Thái đã ghi nhận để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo.


Theo dự thảo, mô hình KDCĐT được lựa chọn xây dựng là khu dân cư ở xã, phường, thị trấn. Mô hình hướng đến công dân điện tử, chính quyền điện tử, doanh nghiệp điện tử và dịch vụ công ích điện tử, dịch vụ sự nghiệp điện tử. Trong đó, công dân điện tử giữ vai trò trung tâm, chính quyền định hướng, kiểm soát, điều phối các mối quan hệ. Các chức năng, mối quan hệ của KDCĐT được giải quyết, xử lý trên một hệ thống thông tin điện tử tổng hợp, phục vụ chung tất cả các bên tham gia. KDCĐT có các chức năng chính: chính quyền điện tử, dịch vụ sự nghiệp điện tử, dịch vụ công ích điện tử, thương mại điện tử, tự quản cộng đồng điện tử. Với việc Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh đã vận hành thông suốt, nhóm chức năng chính quyền điện tử cơ bản sẵn sàng phục vụ.

Quang cảnh buổi thảo luận.
Quang cảnh buổi thảo luận.


Dự thảo đề xuất lộ trình, trong năm 2020 chọn 3-5 đơn vị cấp xã thuộc Nha Trang và 1 đơn vị cấp huyện khác để thiết lập các điểm cung cấp, hỗ trợ dịch vụ trực tuyến; mỗi đơn vị cấp xã tổ chức 2-4 điểm. Giai đoạn đầu, các điểm này tập trung hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến và một số dịch vụ công trực tuyến. Năm 2025, Nha Trang sẽ triển khai xong KDCĐT đến tất cả thôn, tổ dân phố; phấn đấu 27 xã, phường đều có điểm cung cấp, hỗ trợ dịch vụ trực tuyến.


N.V
 

.

các thông tin tiện ích