10:11, 19/11/2019

Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Ngày 19-11, các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy góp ý dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Ngày 19-11, các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy góp ý dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

 

Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu kết luận.

Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu kết luận.


Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành tham dự đã góp ý cụ thể vào chủ đề đại hội, những đánh giá, nhận định, số liệu về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và những chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Khắc Định giao Ban Biên tập tiếp thu các ý kiến, tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị để Tiểu ban Nội dung trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18 tổ chức vào tháng 12-2019. Ông cũng lưu ý Ban Biên tập cần đánh giá khách quan, làm rõ những ưu điểm để phát huy, phân tích những hạn chế để khắc phục; xây dựng nhiệm vụ, giải pháp phải cụ thể, có tính khả thi; bảo đảm sự phát triển đồng bộ kinh tế - xã hội - môi trường với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững; hài hòa giữa phát triển du lịch với công nghiệp; quan tâm phát triển kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao và vấn đề liên kết vùng.


N.D