09:10, 23/10/2019

Tổng cục Chính trị: Kiểm tra công tác đảng tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Ngày 23-10, đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, do Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đã kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Ngày 23-10, đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, do Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đã kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.


Qua kiểm tra, Trung tướng Lê Hiền Vân đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị Bộ CHQS tỉnh đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trên các mặt: giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát; công tác cán bộ; công tác bảo vệ an ninh; công tác dân vận…


Trung tướng yêu cầu trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh cần khắc phục một số hạn chế mà đoàn công tác đã chỉ ra; kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; làm tốt công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp…


THẾ ANH