11:09, 25/09/2019

Bộ đội Biên phòng tỉnh: Phát huy vai trò nòng cốt

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Bên cạnh đó, lực lượng luôn thực hiện toàn diện các nội dung công tác, xây dựng thế trận biên phòng gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Bên cạnh đó, lực lượng luôn thực hiện toàn diện các nội dung công tác, xây dựng thế trận biên phòng gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.


Tăng cường công tác tuyên truyền


Theo Đại tá Nhữ Mai Pháo - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, thời gian qua, BĐBP tỉnh đã luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia khu vực biên giới biển, đảo. Các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh luôn chủ động triển khai đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đến các địa bàn ở khu vực biên giới biển, đảo, vừa thực hiện “3 bám, 4 cùng”, vừa tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giúp đỡ, cùng nhân dân lao động, sản xuất, sinh hoạt văn hóa.

 

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tuần tra trên biển.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tuần tra trên biển.


Từ năm 2009 đến nay, lực lượng BĐBP tỉnh đã tổ chức gần 2.500 buổi tuyên truyền cho hàng trăm nghìn lượt người dân trên tuyến biên phòng; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền dưới hình thức giao lưu văn hóa, biểu diễn văn nghệ cho người dân ở các khu vực khó khăn trên tuyến biên phòng. Công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tham gia phòng, chống, tố giác tội phạm, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.


Triển khai toàn diện công tác biên phòng


Cùng với đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, BĐBP tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển, đảo. Lực lượng BĐBP đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, đảo; đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại... 10 năm qua, lực lượng BĐBP đã phát hiện, bắt giữ, xử lý hơn 860 vụ, với gần 1.300 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại; xử lý vi phạm hành chính với số tiền gần 3,3 tỷ đồng, thu giữ tang vật trị giá khoảng 50 tỷ đồng. Cùng với đó, BĐBP tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trên toàn tỉnh thành lập 29 tổ tàu thuyền an toàn, 55 tổ tự quản an ninh trật tự, 6 tổ bến bãi an toàn, góp phần không nhỏ trong công tác bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở.


Không chỉ chú trọng tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở khu vực biên giới biển, đảo, thời gian qua, các đơn vị BĐBP còn chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân ở khu vực biên giới biển, đảo.


Đại tá Nhữ Mai Pháo cho biết: “Thời gian tới, BĐBP tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo. Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nội dung, giải pháp cơ bản nhằm phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Trong đó, chúng tôi đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân ở khu vực biên giới biển, đảo; chủ động tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới; xây dựng, tổ chức bố trí lực lượng vũ trang và hệ thống công trình kỹ thuật… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong mọi tình huống”.


NAM HUỆ