05:06, 09/06/2022

Hố nằm giữa đường

Trên đường trong khu tái định cư Ninh Long (xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa) có 2 nắp hố ga bị mất, sụp bể, lộ ra hố sâu nằm giữa đường. Để đề phòng tai nạn, người dân lấy cây cắm vào miệng hố, cảnh báo nguy hiểm (ảnh).

Trên đường trong khu tái định cư Ninh Long (xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa) có 2 nắp hố ga bị mất, sụp bể, lộ ra hố sâu nằm giữa đường. Để đề phòng tai nạn, người dân lấy cây cắm vào miệng hố, cảnh báo nguy hiểm (ảnh). Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, khắc phục để bảo đảm an toàn và mỹ quan.

 


Thu Lan