Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020:

Xây dựng bộ khung chính sách phù hợp

Thứ Năm, 10/11/2016, 05:27 [GMT+7]

Xây dựng bộ khung chính sách phù hợp

Mới đây, Chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 - 2020. Tỉnh Khánh Hòa đang tích cực xây dựng bộ khung chính sách phù hợp với giai đoạn mới.

Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 - 2020 có rất nhiều điểm mới, chủ yếu chuyên sâu vào từng tiêu chí cụ thể. Theo đó, không chỉ các nhiệm vụ mang tính rường cột như: thu nhập, hộ nghèo được nâng lên gần gấp đôi so với trước, mà chất lượng thụ hưởng các dịch vụ liên quan đến xã hội, đời sống của cư dân nông thôn cũng được nâng cao hơn.

 

Một cửa hàng bán nông sản an toàn, chất lượng cao
Một cửa hàng bán nông sản an toàn, chất lượng cao


Theo ông Huỳnh Quang Thành - Phó Chánh Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh, so với giai đoạn trước, Khánh Hòa có 10 tiêu chí tiếp tục áp dụng theo Quyết định số 823 ngày 4-4-2014 về cụ thể hóa bộ tiêu chí quốc gia về NTM và quy định mức đạt chuẩn NTM áp dụng trên địa bàn tỉnh; có 7 tiêu chí cần xây dựng, ban hành quyết định mới và hướng dẫn thêm gồm: thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh; ban hành quyết định mới đối với 2 tiêu chí thu nhập và hộ nghèo.


Có thể thấy, ngay tên gọi của các tiêu chí cũng đã có sự thay đổi, thêm mới đối với một số lĩnh vực đang ngày càng trở nên bức thiết hiện nay như: vấn đề nước sạch, an toàn thực phẩm… Nội hàm của hầu hết các tiêu chí cũng đã nâng mức độ và thể hiện đến từng chi tiết. Chẳng hạn trong tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, yêu cầu mới đòi hỏi mỗi xã phải có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em, người cao tuổi. Đặc biệt, điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em phải đảm bảo điều kiện và có nội dung hoạt động chống đuối nước. Hay việc áp dụng tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng, thấp còi vào tiêu chí y tế là điều hoàn toàn mới. Với tiêu chí hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, ngoài các nội dung phải đạt theo bộ tiêu chí cũ còn phải đảm bảo bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội. Ngoài ra, hàng loạt tiêu chí nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, sinh hoạt của người dân nông thôn cũng được tính đến. Chẳng hạn, tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch được nâng từ 35% hiện nay lên 60%, 95% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Mức độ tiếp cận kiến thức pháp luật của người dân, ứng dụng thông tin truyền thông… đều được nâng lên ở mức độ cao hơn so với trước.


Hàng loạt tiêu chí liên quan đến kinh tế cũng đã được thay đổi. Ở tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất, việc chỉ cần có tổ hợp tác và hợp tác xã hoạt động có hiệu quả theo như chuẩn trước đây đã được thay đổi. Thay vào đó, xã phải có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012. Đặc biệt, xã đó phải có mô hình liên kết gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo tính bền vững. Tại Khánh Hòa, hoạt động liên kết đã xuất hiện ngày một nhiều hơn, nhưng mức độ liên kết còn khá lỏng lẻo. Vì vậy, yêu cầu tính bền vững trong mối liên kết này là bài toán không dễ dàng trong bối cảnh hiện nay, đòi hỏi sự nỗ lực không chỉ từ các cơ quan chức năng, mà còn có sự thay đổi sâu sắc trong nhận thức của những người làm nông nghiệp.

 

Giai đoạn 2010 - 2015, Khánh Hòa có 22 xã đạt chuẩn NTM. Dự kiến giai đoạn 2016 - 2020 sẽ có thêm 36 xã, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 58/94 xã vào năm 2020.

Ở tiêu chí thủy lợi, chuẩn mới yêu cầu tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên. UBND cấp tỉnh quy định cụ thể theo hướng đảm bảo mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu và hình thành các vùng sản xuất nông sản hàng hóa phát triển bền vững. Điều này có nhiều nét khác với chuẩn trước đây, chỉ cần hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, dân sinh, tỷ lệ kênh mương kiên cố hóa 70% là đạt. Sự đổi thay này không đơn thuần chỉ là việc tưới tiêu, mà còn gắn chặt với việc hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh theo hướng bền vững…


Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, song hành với quá trình tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về các quyết nghị liên quan đến xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020, hiện nay, các cơ quan chức năng đang tích cực xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể trên cơ sở quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ cũng như tình hình thực tiễn tại địa phương. Trong đó, sở đang gấp rút hoàn thiện các nội dung, sẽ tham mưu UBND tỉnh trong thời gian tới về việc cụ thể hóa bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM để làm cơ sở triển khai thực hiện và cập nhật bổ sung những nội dung đầu tư theo bộ tiêu chí mới.


H.Đ
 

.

các thông tin tiện ích