Để di sản văn hóa phát huy giá trị

Trong 10 năm qua, với nhiều cách thức khác nhau, hoạt động tuyên truyền, giáo dục việc bảo tồn, phát huy giá trị của di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan.

Phát hành sách về Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân

Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương ra mắt sách Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bước ngoặt quyết định và bài học trong lịch sử.

Lao xao tháng Chạp

Âm thanh của năm dường như dồn hết, đọng hết vào tháng Chạp. Tôi nhận xét như vậy rồi kết luận tháng Chạp là tháng rộn ràng nhất của năm. Bạn tôi cãi, âm thanh cuộc sống thì ngày nào, tháng nào chẳng có. Đúng rồi, âm thanh thì lúc nào chẳng hiện hữu khi cuộc sống luôn vận động từng giây, nhưng với tôi thì tháng Chạp mới là tháng của những âm thanh - âm thanh báo hiệu sắp… Tết.

 
.

các thông tin tiện ích