Thông tin về tài sản bị chìm đắm

Khi gặp rủi ro tai nạn mà tài sản bị chìm đắm thì cần thông báo đến cơ quan nào để được tiếp nhận, hỗ trợ?

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản

Chủ đầu tư bán hoặc cho thuê mua nhà ở thương mại hình thành trong tương lai mà chưa được ngân hàng thương mại (NHTM) có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính theo quy định sẽ bị xử phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng. Đây là một trong những quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh bất động sản, có hiệu lực từ ngày 15-1-2018.

Xác định thành viên hộ gia đình có quyền sử dụng đất?

Việc xác định ai là thành viên hộ gia đình phải căn cứ vào hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp cần thiết, tòa án có thể yêu cầu UBND có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

 
.

các thông tin tiện ích