Bài học gần dân

Cơn bão số 12 đã đi qua gần được 1 năm, kinh tế - xã hội dần ổn định sau những nỗ lực khắc phục của toàn tỉnh. Ngay từ đầu, chủ trương của tỉnh là việc hỗ trợ người dân bị thiệt hại phải được thực hiện sớm, công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Nhiều địa phương đã làm rất tốt công tác này, nhưng riêng huyện Vạn Ninh - nơi tâm bão đi qua, gánh thiệt hại nặng nhất - đến nay vẫn còn lùm xùm chuyện kê khai, lập danh sách các hộ nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại để được hưởng chính sách hỗ trợ.

Đất dành cho giáo dục ở Nha Trang!

Tuyển sinh vào lớp 10 mấy năm gần đây luôn là vấn đề thời sự của cả tỉnh. Năm học này, toàn tỉnh có 15.511 em đăng ký dự tuyển vào Trung học phổ thông công lập trong khi chỉ tiêu của tỉnh chỉ là 11.886 học sinh.

Đừng đánh đố học sinh!

Đến hẹn lại lên, những ngày này vấn đề thời sự nóng bỏng nhất Nha Trang là nghe Sở Giáo dục - Đào tạo công bố điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 năm học này!

 
.

các thông tin tiện ích