Chủ động ứng phó

Chúng ta đều biết, mạng xã hội là dịch vụ nối kết các thành viên có cùng sở thích trên Internet lại với nhau, không phân biệt không gian và thời gian với độ tương tác rất cao.

Hiệu quả hơn!

HĐND tỉnh Khánh Hòa đang triển khai thực hiện giám sát chuyên đề về tình hình cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định canh, định cư đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Sinh bao nhiêu con thì đủ?

Đã một thời, ngành Dân số vất vả theo đuổi các mục tiêu giảm sinh. Nhưng rồi đến nay, cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại, nhiều gia đình quyết định chỉ sinh 1 con để có cuộc sống đầy đủ. Điều băn khoăn trong công tác dân số là nhiều chỉ tiêu muốn giảm thì lại tăng và ngược lại chứ không bù trừ cho nhau.

 
.

các thông tin tiện ích