Tết bình an

Không khí xuân đất nước đang phơi phới, rộng dài. Lòng người phấn chấn. Nhà nhà ấm áp tình xuân.

Xuân an khang

Từ trong tan hoang, đổ nát của bão, của lũ; từ trong một nắng, hai sương của người dân khắp miền, đã thấy lóp ngóp ngoi lên những mầm mạ mới. Rồi lúa lại đơm bông. Lúa lại vàng đồng. Thôn trang lại rộn ràng câu hát ngày mùa.  

Thấy gì qua danh sách ủng hộ khắc phục hậu quả cơn bão số 12?

Người dân Khánh Hòa không bao giờ quên ngày 4-11-2017, ngày cơn bão dữ dội số 12 đổ bộ vào tàn phá tỉnh, gây ra những thiệt hại vô cùng to lớn về người và tài sản. Những hậu quả nặng nề của cơn bão sẽ còn phải lâu dài mới khắc phục xong.

 
.

các thông tin tiện ích