Cảm ơn những tấm lòng vàng

Vừa qua, Quỹ Hộp thư từ thiện Báo Khánh Hòa đã nhận được tiền ủng hộ của bạn đọc Nguyễn Xuân Hoàng (chuyển qua tài khoản) 2 triệu đồng và bạn đọc Đinh Viết Khiêm (USA) 650.000 đồng.

Tổng số tiền tiết kiệm bạn đọc ủng hộ cho 3 chị em mồ côi ở Ninh Phụng hơn 195 triệu đồng

Báo Khánh Hòa vừa nhận được 6,2 triệu đồng của bạn đọc trong và ngoài tỉnh ủng hộ cho 3 chị em Võ Thị Trà My, Võ Trung Thái, Võ Trung Hiếu, thôn Đại Cát 2, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa - nhân vật trong bài viết "Cha mất, mẹ bỏ rơi, 3 chị em côi cút".

Bạn đọc tiếp tục ủng hộ 111,5 triệu đồng cho 3 chị em mồ côi ở Ninh Phụng

Báo Khánh Hòa vừa nhận được 111,5 triệu đồng của bạn đọc trong và ngoài tỉnh ủng hộ cho 3 chị em Võ Thị Trà My, Võ Trung Thái, Võ Trung Hiếu, thôn Đại Cát 2, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa - nhân vật trong bài viết "Cha mất, mẹ bỏ rơi, 3 chị em côi cút" (Báo Khánh Hòa Chủ nhật, ngày 24-9).

 
.

các thông tin tiện ích