Hướng tới phát triển lưới điện thông minh

Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, công ty ưu tiên đầu tư cho lưới điện của TP. Nha Trang với định hướng thành lưới điện thông minh.

Nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2018

 Tính đến ngày 31-12-2017, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh đạt 20.264 tỷ đồng, vượt 17,4% dự toán và tăng 12% so với năm 2016. Bao gồm: thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 6.320 tỷ đồng, vượt 32,4% so với dự toán và tăng 8,3% so với năm 2016

Năm 2018, phấn đấu tăng trưởng tín dụng 18 - 20%

Ngày 17-1, ngành Ngân hàng Khánh Hòa tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến dự.

 
.

các thông tin tiện ích