Khởi động Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải

Vừa qua, tại TP. Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) diễn ra hội nghị khởi động Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải (Coastal Cities Sustainable Environment Project - CCSEP) gồm: Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) và Phan Rang - Tháp Chàm...

Chú trọng nghiên cứu khoa học

Theo Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: thời gian qua, Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà quan tâm đặc biệt đến hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm nghiên cứu và tổng hợp được những đặc điểm nổi bật của khu bảo tồn, nâng cao vai trò và giá trị đa dạng sinh học của khu bảo tồn.

Diên Khánh: Kêu gọi đầu tư 3 trung tâm thương mại

Trong thời gian tới, trên địa bàn huyện Diên Khánh cần phát triển thêm 2 chợ tại xã Diên Toàn và xã Suối Tiên; kêu gọi đầu tư 3 trung tâm thương mại tại thị trấn Diên Khánh, xã Diên An và Diên Toàn.

 
.

các thông tin tiện ích