Toàn tỉnh không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí

Thứ Tư, 02/11/2016, 22:06 [GMT+7]

Theo Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa , tính đến tháng 10, toàn tỉnh không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí.


Số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là 22 xã, chiếm 23,4%. Theo Quyết định số 653 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo cách tiếp cận đa chiều, trên địa bàn tỉnh còn 8 xã (Ninh Quang, Diên Lâm, Cam Tân, Cam Hiệp Nam, Cam Thịnh Đông, Cam Lập, Cam Thành Nam, Cam Bình) chưa đạt tiêu chí hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới. Ngoài ra, có 6 xã đã đạt 19 tiêu chí đang được xem xét công nhận; 2 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 35 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 29 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí.


V.L
 

.

các thông tin tiện ích