Giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử: Bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

Từ năm 2015, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai thí điểm giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đây là bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội nhằm giảm phiền hà và thời gian đi lại cho các cơ quan, doanh nghiệp.

Cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai: Còn vướng mắc

Kết quả giám sát vừa qua của đoàn giám sát HĐND tỉnh Khánh Hòa cho thấy, tình hình cải cách thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai còn tồn tại, vướng mắc.

Cải cách hành chính năm 2017: Vẫn thiếu sự hài lòng

Nối tiếp 4 năm liên tục tăng vị thứ trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính toàn quốc, năm 2017, Khánh Hòa tiếp tục thăng hạng: tăng 6 bậc so với năm 2016, đứng thứ 6/63 tỉnh, thành phố.

 
.

các thông tin tiện ích