Công bố chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2017

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Vinh vừa ký quyết định phê duyệt, công bố chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ngành thuộc tỉnh; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh.

Bãi bỏ 4 thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực xây dựng bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp: Sẽ "liên thông tin học" với Công an tỉnh

Đây là một trong những định hướng nhằm tiếp tục  thực hiện mục tiêu cải cách hành chính của Sở Tư pháp trong năm 2018.

 
.

các thông tin tiện ích