Tăng 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

Thứ Tư, 09/11/2016, 22:02 [GMT+7]

Chiều 9-11, ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp xem xét dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 và thực hiện Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.


Theo dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020, các ngành chức năng đề xuất hỗ trợ đối với 8 lĩnh vực gồm: chuyển đổi cây trồng; hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt; chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung; xây dựng, cải tạo cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; nuôi trồng thủy sản; hoạt động sản xuất diêm nghiệp và hoạt động ngành nghề nông thôn. Dự kiến ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng 127 tỷ đồng. Đối với dự thảo tờ trình về sửa đổi mục tiêu và bố trí nguồn lực trong Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh có 58/94 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trước đây 53 xã). Với việc tăng số xã đạt chuẩn, nhu cầu vốn đầu tư trong giai đoạn này tăng thêm khoảng 200 tỷ đồng. Cụ thể, nguồn lực đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 dự kiến hơn 3.021,5 tỷ đồng.


Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, ông Lê Đức Vinh kết luận: Thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến góp ý của các sở, ngành để hoàn chỉnh nội dung, chỉnh sửa từ ngữ, bố cục cho hợp lý; bổ sung các chính sách liên quan đến hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt; xem xét lại nội dung hỗ trợ nuôi trồng thủy sản và sản xuất diêm nghiệp; bổ sung, giải trình cụ thể về mức hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo cơ sở giết mổ gia súc gia cầm. Đối với dự thảo bổ sung mục tiêu xây dựng nông thôn mới, ông Lê Đức Vinh thống nhất thay đổi mục tiêu, đồng thời yêu cầu Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm làm việc với các địa phương để có đề xuất hợp lý về nguồn lực đầu tư.


C.Đ

.

các thông tin tiện ích