Thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 02/11/2016, 21:53 [GMT+7]

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Mục đích phấn đấu đến năm 2020 có 53/94 xã đạt chuẩn nông thôn mới (56,4% tổng số xã, bao gồm các xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2011-2015 được công nhận lại); 37/41 xã (90% các xã còn lại) đạt từ 10 tiêu chí trở lên; TP. Nha Trang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới...


UBND tỉnh yêu cầu việc thực hiện phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của tỉnh, và hoạt động của cụm, khối thi đua giai đoạn 2016 - 2020; phong trào thi đua phải thiết thực, phù hợp với thực tiễn tại địa phương, cơ sở, tránh chạy theo thành tích. Đồng thời phát huy sáng kiến, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân; kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua…


T.H
 

.

các thông tin tiện ích