Xác định chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Chủ Nhật, 06/11/2016, 23:05 [GMT+7]

Hỏi: Công ty có khoản chi phí khuyến mãi bằng hình thức hỗ trợ thanh toán lãi vay 2%/năm trên dư nợ cho vay trong thời gian 2 năm. Vậy điều kiện để khoản chi phí khuyến mãi này được chấp nhận là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là như thế nào? Khoản chi phí khuyến mãi này có thuộc khoản chi phí bị khống chế theo quy định của pháp luật hay không?


Trả lời: Căn cứ các quy định, trường hợp công ty có khoản chi phí khuyến mãi bằng hình thức hỗ trợ lãi suất cho khách hàng nếu đáp ứng các điều kiện nêu tại Điều 6 Thông tư số 78/2014 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 96/2015 của Bộ Tài chính) và được thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì được chấp nhận tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.  


Kể từ kỳ tính thuế TNDN năm 2015, mức chi phí khuyến mãi, tiếp thị, quảng cáo... của doanh nghiệp đã không còn bị khống chế do đã được bãi bỏ theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 12/2015 của Chính phủ.

MAI DƯƠNG
(Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)
 

.

các thông tin tiện ích